IMG 0767

Eind januari heeft Alexander van den Hoven zijn werkzaamheden in en voor zijn winkel in de Bentinckstraat 4 beëindigd.

Daarmee kwam ook een einde aan zijn sponsorschap van de Schutterij van de Clingelbeeck.

Hij heeft de schutterij sinds haar heroprichting in 1990 gedurende al die jaren een warm hart toegedragen, stond altijd klaar om te helpen met adviezen en leverde jaarlijks de zilveren schildjes voor Koningsketting en Schutterskoning.

Omdat ze deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan is het voltallige bestuur op vrijdag 31 januari naar zijn winkel getogen om hem voor al zijn werk, hulp en sponsorschap te bedanken.

Tijdens dit bezoek werd Alexander in de bloemetjes gezet vergezeld van wijn van de Klingelberg, dus uit de omgeving waar de Schutterij haar oorsprong vond.

De foto toont Alexander te midden van het voltallige bestuur van de Schutterij van de Clingelbeeck.

Het was een frisse, nee zeg maar gerust het was een koude zondag ochtend op 4 mei toen de koffietafel voor het jaarlijkse klootschietfestijn werd gedekt. Druppelsgewijs komen de deelnemers aan, gelokt door geurende koffie en niet te vergeten plak cake. Na elkaar begroet te hebben worden de teams ingedeeld, en na wat rek en strek oefeningen kan dan de strijd worden aangegaan.

Onder luide aanmoedigingen worden de kloten opgepakt en wenst men elkaar succes, enig cynisme is hierbij voelbaar want in tegenstelling tot het Olympische spelen waar men zegt dat “mee doen belangrijker is dan winnen “geld hier maar één ding …winnen. Hierbij schuwt men niet om dingen te roepen zoals “jij hoort toch bij het andere team, of jij hebt toch al gegooid”.

Het duurt dan ook tot ver in het parcours dat men weet wanneer men aan de beurt is en bij wie men in het team zit. Nee, zelfs in welk team men zit rood of blauw blijft de vraag, zolang het maar het winnende is.

Op 19 januari werd de nieuwjaarsreceptie en het schieten om de trofee van het winterkoninkje gehouden bij schietvereniging De Roos.
Schutter Meindert Rudolphi en Koning Marco Bakker schoten beiden volle bak. In de barrage bleek Meindert net even de zenuwen beter onder controle te hebben en mocht hij de trofee, uit handen van Rene, in ontvangst nemen.

Meindert en Marco in de barrageRene en Meindert uitreiking winterkoninkje 2014

Geen evenementen
14.jpg