Toespraak burgemeesterDe kersverse burgemeester Herman Kaiser verraste de buurt Hoogstede-Klingelbeek met bezoek. Aanleiding was de uitreiking van de Arnhemse onderscheiding het Arnhems Meisje aan Fred Geevers, oud voorzitter van de Schutterij van de Clingelbeeck.

 

 

Meindert Rudolphi, Burgemeester Kaiser, Fred GeeversArnhems Meisje, onderscheiding voor bijzondere verdiensten
Het gebeurt niet zo vaak dat burgers van Arnhem deze onderscheiding krijgen. Als raadslid krijg je al een Arnhems Meisje na 8 jaar lidmaatschap. Maar als burger dien je je minimaal 25 jaar ingezet te hebben voor de Arnhemse gemeenschap. En dit laatste is van toepassing op Fred Geevers. Na een gedegen historisch onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Schutterij van de Clingelbeeck wekte hij samen met Cor van Asma in 1990 dit historisch genootschap weer tot leven. 23 jaar was hij de inspirerende voorzitter tot hij in maart van dit jaar het voorzittersstokje overgaf aan Meindert Rudolphi.

 

Historie gaat terug tot 80-jarige oorlog
Het oudste archiefstuk van de Schutterij dateert van 1644. In die tijd was De Clingelbeeck een gemeenschap van verspreide huizen, boerderijen en molens, onbeschermd buiten de veilige stadmuren van Arnhem. Daar worden de stadspoorten ’s-avonds gesloten en bewaakt door wachters. Daar buiten was je op jezelf aangewezen.Lid zijn van de Schutterij bood een vangnet in tijden van onraad en bedreiging, maar ook een verplichting in het schutten (beschermen) van gronden en bezittingen.In 1693 schenkt Mr. van Ruyven, eigenaar van Klein Mariëndaal, de Schutterij een stuk land om haar activiteiten op te houden en op de papegaay te schieten. Waarschijnlijk als dank voor bewezen schutsdiensten.

Schieten op de papegaay
Op 25 augustus werd deze jaarlijkse traditie weer herhaald. Schutterskoning Gert van Maanen en zijn gade wordt met paardenkoets opgehaald van zijn huisadres. Vergezeld door het muziekkorps de Airborne Mallet Band, het bestuur en leden van de Schutterij wordt de koning rondgereden door de wijk. Eindpunt van de rondtour is het schuttersveld waar het jaarlijkse schuttersfeest wordt gehouden. Naast allerlei plezierige activiteiten wordt door de schutters op de papegaay geschoten. Een houten vogel op een hoge stellage. De schutter die de vogel naar beneden haalt mag zich één jaar de schutterskoning noemen. Een bijzondere eer met een aantal privileges en verantwoordelijkheden.Na 127 schoten wordt Marco Bakker de nieuwe koning. Zilveren koningsplaatjes aan de koningsketting houden deze namen tot in lengte van dagen levend. Net als de namen op de koningsketting uit 1680.

De burgemeester woonde samen met zijn vrouw een groot gedeelte van het schuttersgebeuren bij.Hij toonde zich zeer geïnteresseerd en betrokken bij de geschiedenis en doelstelling van de schutterij. Een heerlijk augustus zonnetje droeg bij aan een feestelijke middag op een bijzonder prettige locatie aan de Klingelbeekseweg.

Geen evenementen
06.jpg